30.ročník Čachtického polmaratónu

24.8.2019 

                                                                                       

Popis trate: Asfaltový podklad ulicami Čachtíc do Višňového a Hrachovišťa s krátkym úsekom lesnej cesty. Profil trate je mierne zvlnený s maximálnym prevýšením do 70 m. Trať je certifikovaná. Štart je na námestí v obci Čachtice (pri soche Alžbety Báthoryovej, cca 400m od Základnej školy), cieľ pretekov je v areáli Základnej školy v Čachticiach.

Občerstvenie: Na 6., 10. 16. km a v cieli.

Kategórie:

Muži do 40 rokov

Muži vet. nad 40 rokov

Muži vet. nad 50 rokov

Muži vet. nad 60 rokov

Ženy do 40 rokov

Ženy nad 40 rokov

Ženy nad 50 rokov

Osobitná kategória:

Štafetový beh 4 - členných družstiev 

Prezentácia: 24. augusta 2019 od 13.30 hod do 15.15 hod. v kancelárii pretekov na Základnej škole v Čachticiach. UPOZORNENIE: Prosíme pretekárov, aby dodržiavali čas vymedzený na prezentáciu nakoľko po 15:15 už nebude možné zaregistrovať pretekára!

Štart: 16.00 hod. na námestí v Čachticiach (pri soche Alžbety Báthoryovej)

Štartovné: 5,- € za osobu zaplatia pretekári pri on-line registrácií do 21.8.2019

                10,- € za osobu zaplatia pretekári pri registrácií v deň preteku od 13:30 - 15:15

               20,- € za 4-členné štafetové družstvo 

                Pretekári nad 70 rokov majú štartovné zadarmo.

Štartovný balíček obsahuje zlosovateľný lístok v tombole, občerstvenie počas a po preteku, tričko a pamätnú medailu.

Ceny: Pretekári na 1. - 3. mieste v kategórii mužov a žien obdržia finančnú odmenu.
Prvý pretekár na obrátke získa prémiu starostu obce Hrachovište. 
Poriadateľ vypisuje odmenu za prekonanie traťového rekordu 1:08:35 (1996 - Križák Ján, AŠK Grafobal Skalica)

Upozornenie: Každý pretekár štartuje na vlastné nebezpečenstvo.
Preteká sa za neobmedzenej premávky s uzáverou v oblasti štartu.

Dovoľujeme si dať Vám do pozornosti našu predchádzajúcu web stránku na ktorej nájdete fotogragie a výsledky z predchádzajúcich ročníkov. Kliknite tu www.novemesto.sk/sokolcachtice