XXVI. ročník Čachtického polmaratónu

22.augusta 2015

                                                     tešíme sa na Vás!                                                                                        

Popis trate: Asfaltový podklad ulicami Čachtíc do Višňového a Hrachovišťa s krátkym úsekom lesnej cesty. Profil trate je mierne zvlnený s maximálnym prevýšením do 70 m. Trať je certifikovaná. Štart je na námestí v obci Čachtice, cieľ pretekov je v areáli Základnej školy v Čachticiach. Časový limit na zdolanie trate je 2 hod.

Občerstvenie: Na 5., 10. a 15. km a v cieli.

Kategórie: 

Muži do 40 rokov    
Muži veteráni nad 40 rokov    
Muži veteráni nad 50 rokov    
Muži veteráni nad 60 rokov    
Ženy

Osobitná kategória:

Štafetový beh 4 - členných družstiev 

Prezentácia: 22. augusta 2015 od 14.00 hod do 15.30 hod. v kancelárii pretekov na Základnej škole v Čachticiach.

Štart: 16.00 hod. na námestí v Čachticiach.

Štartovné: 5,- € za osobu zaplatia pretekári pri on-line registrácií

                    7,- € za osobu zaplatia pretekári pri registrácií v deň preteku 

                   16,- € za družstvo

                Pretekári nad 70 rokov majú štartovné zadarmo.

Štartovný balíček obsahuje štartovné číslo, zlosovateľný lístok v tombole, občerstvenie po preteku a sms s výsledným časom a umiestnením.

Prvých 200 pretekárov získa po dobehnutí cieľom pamätnú medailu.

Ceny: Pretekári na 1. - 3. mieste v kategórii mužov a žien obdržia finančnú odmenu.
Prvý pretekár na obrátke získa prémiu starostu obce Hrachovište. 
Poriadateľ vypisuje odmenu za prekonanie traťového rekordu 1:08:35 (1996 - Križák Ján, Spartak Myjava)

Upozornenie: Každý pretekár štartuje na vlastné nebezpečenstvo.
Preteká sa za neobmedzenej premávky s uzáverou v oblasti štartu.

Dovoľujeme si dať Vám do pozornosti našu predchádzajúcu web stránku na ktorej nájdete fotogragie a výsledky z predchádzajúcich ročníkov. Kliknite tu www.novemesto.sk/sokolcachtice