XXVIII. ročník Čachtického polmaratónu

19.augusta 2017

                                 tešíme sa na Vás!                                                                                        

Popis trate: Asfaltový podklad ulicami Čachtíc do Višňového a Hrachovišťa s krátkym úsekom lesnej cesty. Profil trate je mierne zvlnený s maximálnym prevýšením do 70 m. Trať je certifikovaná. Štart je na námestí v obci Čachtice, cieľ pretekov je v areáli Základnej školy v Čachticiach.

Občerstvenie: Na 6., 10. 16. km a v cieli.

Kategórie:

Muži do 40 rokov

Muži vet. nad 40 rokov

Muži vet. nad 50 rokov

Muži vet. nad 60 rokov

Ženy do 40 rokov

Ženy nad 40 rokov

Osobitná kategória:

Štafetový beh 4 - členných družstiev 

Prezentácia: 19. augusta 2017 od 14.00 hod do 15.30 hod. v kancelárii pretekov na Základnej škole v Čachticiach.

Štart: 16.00 hod. na námestí v Čachticiach.

Štartovné: 5,- € za osobu zaplatia pretekári pri on-line registrácií (do 17.8.2017)

                7,- € za osobu zaplatia pretekári pri registrácií v deň preteku od 14:00 - 15:00

               16,- € za 4-členné štafetové družstvo 

                Pretekári nad 70 rokov majú štartovné zadarmo.

Štartovný balíček obsahuje zlosovateľný lístok v tombole, občerstvenie po preteku a pamätnú medailu.

Ceny: Pretekári na 1. - 3. mieste v kategórii mužov a žien obdržia finančnú odmenu.
Prvý pretekár na obrátke získa prémiu starostu obce Hrachovište. 
Poriadateľ vypisuje odmenu za prekonanie traťového rekordu 1:08:35 (1996 - Križák Ján, AŠK Grafobal Skalica)

Upozornenie: Každý pretekár štartuje na vlastné nebezpečenstvo.
Preteká sa za neobmedzenej premávky s uzáverou v oblasti štartu.

Dovoľujeme si dať Vám do pozornosti našu predchádzajúcu web stránku na ktorej nájdete fotogragie a výsledky z predchádzajúcich ročníkov. Kliknite tu www.novemesto.sk/sokolcachtice